CV

Anställningar och arvoderade förtroendeuppdrag i urval1511- Regionchef, Företagarna Gävleborg

1410-1510 Public affairs-konsult, New Republic (heltid)

1208 - 1409 Politisk redaktör, (c) Hudiksvalls Tidning, Ljusdalsposten, Ljusnan och Söderhamns-Kuriren (heltid)

0901-1208 Ansvarig för välfärdsprogrammet, Timbro (heltid)
Jag ansvarade för välfärdsfrågor, på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro.

0701-0812 Ordförande, Saco Studentråd (heltid)
Heltidsarvoderad ordförande för den förtroendevalda organisationen Saco Studentråd med 100 000 medlemmar. Verksamheten inriktad på politisk påverkan i utbildnings- och studentfrågor.

0603-0612 Kommunikationsansvarig, Sveriges Elevråd- SVEA (heltid)
Huvuduppdraget var att hjälpa de aktiva att dels bedriva lobbyarbete mot beslutsfattare, dels bidra till utveckling av elevrådsverksamhet. Jag var även huvudansvarig för organisationens webbplats och nättidning.

0511- 0603 ABM-pedagog, Kunskapsrummet Kompassen, Kulturmagasinet Sundsvall (heltid)
Produktion av informationsmaterial, pedagogiska skrifter och  tematiska miniutställningar.

0508-0511 Programpraktikant, Program & Pedagogik, Moderna Museet, Stockholm (heltid)
Assistent till programintendenten på Moderna Museet.


Utbildning
1105-1112 SNB:s skribentskola
Utbildning i opinionsjournalistik

1001-1011 Stureakademin, Timbro
Idé- och skribentutbildning

0408- 0506 Museologi A-B Uppsala Universitet, påbyggnadsutbildning.
Med ett fokus på text och fysisk form. Även en kurs i XHTML och php-programmering ingick.

0108-0406 Kultur och kommunikationsprogrammet, Högskolan i Gävle/ Karlstads Universitet, Filosofie kandidat examen
(med genusvetenskap, kulturpedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap)

9708-0006 Samhällsvetenskapligt program med medieinriktning, Borgarskolan Gävle

Publikationer

Böcker
2014 Håll gränsen!
2011 Globaliseringens triumf? (red)
2011 Myten om det andra könet
2010 Öppna Norrlandsfönstret

Rapporter
Folkhemspopulismen i praktiken 
Fem myter om valfrihet
Arenafeber Stockholm
Välfärdens hjältar
Den europeiske patienten
Vad är egentligen lyx?

Brinnande engagemang!
Jag har alltid varit en debattsugen människa som tycker om att lära mig nya saker, som tycker om att försöka påverka min omgivning. Mycket av mitt engagemang har legat i nära anknytning till mina akademiska studier, men jag har även ingått i andra typer av nätverk om bland annat kvinnligt entreprenörskap med mera.

1309-1410 Ordförande, Föreningen Centerjournalister

1301- Fast skribent, Minerva

0806- 1212, Almedalsbloggen.se/Makthavare.se
Hösten 2009 gav Sveriges Tidskrifter Makthavare.se priset "Årets digitala tidskrift", och 2010 utnämnde Hill &Knowlton sajten till Årets varumärke i Almedalen. Under Almedalsveckan 2010 var jag festgeneral för Almedalens största fest som Makthavare.se arrangerade tillsammans med bland annat CNN.

1101 -1112 Verksamhetsrevisor, Saco Studentråd

0901-0912 Sammankallande Saco Studentråds idégrupp för arbetsmarknad
Jag ledde det idémässiga arbetet kring arbetsmarknadsfrågor i processen med att ta fram ett nytt visionsprogram för organisationen.

0701-0812 Adjungerad ledamot i Sacos styrelse

0506-0812 Ledamot styrgrupp för internationellt projekt inriktat mot unga akademiker, Eurocadres

0404-0612 - Saco Studentråds styrelse samt vice ordförande
Innan jag blev ordförande i organisationen var jag bland annat ansvarig för jämlikhetsfrågor, internationella frågor samt varvice ordförande. Jag medverkade i debatter, och arbetade nära dåvarande ordförande i planerande och genomförande av verksamheten.

0506-0511 Uppsala Studentkårs styrelse samt fullmäktige
Uppsala Studentkår är intresseorganisationen för Uppsala Universitets studenter. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ, och kårstyrelsen är högsta verkställande organ. Genom mitt engagemang i studentkåren har jag även arbetat i kårens reception med enklare receptionistuppgifter.

0309- 0502 DIK Student, ordförande
Som ordförande i DIK: s (fackförbundet för studenter och yrkesverksamma inom dokumentation, information, kultur och kommunikation) studentsektion förde jag de cirka 3000 studenternas talan i förbundsstyrelsen, planerade studentmöten tillsammans med förbundets studenthandläggare samt var ledare för dessa möten som var fyllda med spännande och inspirerande diskussioner.


Internationell erfarenhet

Jag har deltagit i ett stort antal kurser och konferenser på den internationella arenan, både som deltagare och talare. Under regeringens arbete med Globaliseringsrådet valdes jag ut för att medverka i Globaliseringsdialogen, med ett urval av Sveriges andra opinionsbildare, för att diskutera de hetaste frågorna om Sverige i en globaliserad värld.
Jag var initiativtagare till att bygga upp ett nätverk mellan akademiker- /studentorganisationerna i Norden, i syfte att stärka det nordiska samarbetet inom europeiska organisationer,


Dessutom bland annat…

Utsedd till en av Sveriges hetaste åsiktsmaskiner, av tidningen S, Framtidens kvinnliga ledare 2008, av Shortcut och Ledarna, placerats på Passion för business rosa lista (för kompetenta kvinnor som passar i styrelser)

Ledarvikarie, Svenska Nyhetsbyrån

Vice ordförande i vallokal, Stockholm stad, valet 2010
Arbetsledning tillsammans med ordförande av grupp med sex personer i vallokal, tillsammans med röstmottagning och rösträkning, samt röstmottagare, Stockholms stad, Europaparlamentsvalet 2009

DIK 1-åriga Mentorprogram
Genom mitt fackförbund har jag under ett år gått ett mentorprogram med fokus på personlig och professionell utveckling. Även tre seminariedagar med en fördjupning i mentorskapets metodik ingick.

Representant i referensgruppen till den studiesociala kommittén
Deltog i referensgrupp kopplat till den kommitté som undersökte studenters sociala och ekonomiska villkor, vilket utmynnade i SOU 2009:28.

Sekreterare i ABM-institutionens studieråd, Uppsala Universitet

Studentrepresentant i historisk-filosofiska institutionens jämställdhetsgrupp, Uppsala Universitet
Historisk-filosofiska institutionen omfattar nio institutioner och tre forskningscentrum. Jag var bland annat med och tog fram en jämställdhetspolicy för hela institutionen.

Studentrepresentant i institutionsstyrelsen, Jämställdhetscentrum, Karlstads Universitet
Uppdraget var att inom högskolan och i samverkan med olika externa intressenter initiera, utveckla och stödja forsknings- och utvecklingsarbete, grundutbildning och kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet.

Sammankallande i Valberedningen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
LSU är samlingsorgan för drygt 80 ungdomsorganisationer med totalt 700 000 medlemmar.

Sammankallande i Valberedningen, Saco Studentråd

Språkkunskaper
Svenska: modersmål engelska: flytande norska: god
tyska: grundläggande

Datorkunskaper
Har arbetat mycket med digitala miljöer och sociala nätverk
Goda kunskaper i Officepaketet
God erfarenhet av webbpublicering genom främst Episerver,
Erfarenheter av webbplatsutveckling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar