tisdag 29 maj 2007

Youth action on decent work

"Världsfacket" ITUC (International trade union confederation) är en av arrangörerna bakom konferensen Youth Action on Decent Work i Berlin i början av juni. 1994 låg ungdomsarbetslösheten i världen på 70 miljoner, 10 år senare hade den ökat med 15 miljoner. Hur ser framtidens arbetsmarknad egentligen ut för unga människor? Är avreglering av arbetsmarknaden en lösning för att öka antalet jobb? Lyssnar regeringar och globala institutioner på unga människor? Representerar politiska organisationer och fackföreningar unga? Unga människor från hela världen kommer att samlas för att ge sina svar på dessa frågor.

- Just nu har vi högkonjunktur i Sverige och generellt sett är det akademikerna som får större möjligheter att välja mellan fler jobb på fler ställen runt om i världen. Samtidigt får vi inte glömma att en hel del akademiska utbildningar leder till en osäker arbetsmarknad, och unga studenter utan arbetslivserfarenhet får ofta problem i övergången från studier till arbetsmarknad, säger Eva Westerberg, SACO Studentråds ordförande, som kommer att vara en av deltagarna i Berlin.

- Det är väldigt viktigt att vi diskuterar ungas arbetsmarknad på både lokal, nationell, europeisk och global nivå, fortsätter Eva. Samverkan mellan gränserna är en förutsättning för ett stabilt samhälle med bra utvecklingsmöjligheter för alla individer. Vi kan inte sitta isolerade här uppe i norr och diskutera globaliseringen, vi måste ut i världen och prata med andra organisationer för att på allvar kunna påverka vår värld i en positiv riktning, avslutar Eva Westerberg.Resultatet från konferensen samlas i en deklaration som kommer att lämnas över till den tyska regeringen i deras roll som ordförande i G8-samarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar