torsdag 1 juli 2010

Peter Stormare bör gå i pension. Eller?

(UPPDATERAD) Kontrastrik morgon. Läser en debattartikel i Sundsvalls Tidning signerad Jöran Rubensson, ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, som handlar om finansieringen av välfärden i framtiden. Som representant för många pensionärer har Rubensson koll på kompetens och vilja hos den äldre generationen, och skriver bland annat... bör vi öka möjligheterna och inte minst uppmuntra äldre att utifrån intresse och individuella förutsättningar jobba längre upp i åldrarna.

Samtidigt skriver signaturen Emilia en insändare i Metro, där hon slår fast att dagens politik tvingar sjuka och gamla att jobba till 65. Hon vill i stället se en sänkning av pensionsåldern till 57 år. Det är som ett exempel samma ålder som Kjell Bergqvist, Christer Lindarw, Pierce Brosnan, Kim Basinger, Ebba Witt-Brattström och Peter Stormare är i i dag.

Emilia anser att en sänkning av pensionsåldern kommer att gynna unga människor. I själva verket behövs både unga och äldre i arbetskraften. Rubensson skriver:

För det första måste vi få fler personer i arbete. Minst en halv miljon människor i yrkesaktiv ålder står i dag utanför arbetsmarknaden. Många äldre och pensionerade kan också göra en insats givet att regelsystemet på arbetsmarknaden görs mer flexibelt. Det borde för övrigt vara intressant att analysera pensionsåldern utifrån den danska modellen som innebär att förändringar i pensionsåldern är kopplad till medellivslängdens utveckling. Fler i arbete och fler arbetade timmar skulle mycket kraftfullt bidra till att sluta finansieringsgapet.

För det andra måste genomströmningen vid våra läroanstalter snabbas upp och fler lärlings- och praktikplatser inrättas så att ungdomarna lättare får fotfäste på arbetsmarknaden.


Så olika perspektiv. Arbetsmarknaden som ett nollsummespel, och en äldre generation som är gammal och uträknad, eller en syn att alla behövs. Jag vet vad jag tycker.

Och den som vill läsa vad "de gamla" tycker själva kan med fördel besöka Seniorbloggen , där också uppropet Vi vill vara myndiga människor- hela livet finns. Läs mer om det i debattartikel från Aftonbladet häromdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar