torsdag 12 november 2015

Varför vill du jobba i Gävleborg?

Varför ville du börja jobba i Gävleborg? är en ganska vanlig fråga i dagarna.
För att jag behövs, är mitt enkla svar.

För att Företagarna behövs. Och för att, framförallt, Företagarnas medlemmar, små och medelstora företag runt om i länet, behövs och behöver få bättre villkor att verka.

I går kom Arbetsförmedlingens senaste rapport om läget på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingschefen i Gävle, Charlotte Humling, kallar det hela bekymmersamt, vilket är det minsta man kan säga. Arbetslösheten i riket är oförändrad men i Gävleborg, som redan har landets högsta arbetslöshet, ökar den. 11,3 % av arbetskraften är arbetslös i länet. Samtidigt har grannlänet Uppsala landets lägsta arbetslöshet, 5,6 %.

Ja. Det är minst sagt bekymmersamt. Men det gäller också att se hur länet ser ut. Det pratas ofta om att vi är industritunga - och även om industriverksamhet kan vara av mindre snitt leder det gärna tanken till de gamla bruken. 1 % av företagen i Gävleborg har fler än 50 anställda.


Mellan 1990 och 2013 såg utvecklingen av nya jobb i länet ut så här:


Småföretagarna är de största betalarna av kommunala skatteintäkter i riket - i Gävle kommer till exempel 31 % av de kommunala skatteintäkterna från små företag, att jämföra med 17 % från större företag. Hur det går för företagen i kommunen spelar stor roll för hur det går för kommunen, både när det gäller välfärd, kommunal service och, förstås, sysselsättning.

Det är därför oroande att Gävleborg två år i rad hamnar på rikets jumboplats i Företagarnas Årets Företagarkommun som mäter tillväxt år till år. Mycket behöver göras för att lyfta företagarklimatet både lokalt och regionalt, bland annat:

  • En bättre attityd till företagare
  • Förbättra infrastrukturen
  • Öppna upp för nya idéer och branscher
  • Skapa enkla regler


Och det är därför jag på frågan om varför jag vill jobba i Gävleborg svarar: för att jag behövs.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar