onsdag 16 juni 2010

Coacha bort negativ attityd mot negativ attityd

Läser om en ny undersökning som TCO låtit SCB utföra. Det handlar om vilka egenskaper som arbetsgivare värdesätter högst vid rekrytering. Den i särklass viktigaste egenskapen är förmågan att ta ansvar, hela 90 % av de tillfrågade uppger detta. Den näst viktigaste är att den arbetssökande är positiv. Över hälften av arbetsgivarna anger också att det är viktigt med flexibilitet, initiativtagande och lojalitet.

Lika överens är arbetsgivarna om vad som är mest negativt. Över 90 procent av arbetsgivarna uppger att det värsta är om den arbetssökande ger intryck av att vara oengagerad. Som näst sämsta egenskap anger arbetsgivarna om den arbetssökande verkar negativ. Det ses också som mycket negativt med intrycket att personen är slarvig och ovårdad.

Ingen rocket science än så länge, men förstås viktigt att ha i åtanke för den som söker jobb. Det intressanta är dock Roger Mörtvik, TCOs samhällspolitiske chefs, analys av det hela.

- I dag väljer arbetsgivare dessutom systematiskt bort många sökande på grunder som inte har med kompetens eller egenskaper att göra, t.ex. den som varit långtidsarbetslös, långvarigt sjuk eller ibland för att den sökande är äldre, säger Roger Mörtvik. De chefer som ska fatta viktiga beslut om anställningar behöver nog coachas bättre för att inte systematiskt, och ofta på lösa grunder, sålla bort olika kategorier av arbetssökande.

Det stämmer att till och med en kortare period av arbetslöshet kan sålla bort arbetssökande. Bland annat kan det finnas negativa attityder mot akademiker som inte "borde" vara arbetslösa, det ses som konstigt hos vissa arbetsgivare. Det är inte det jag reagerar på. Jag reagerar på kopplingen mellan vad som ses som negativt och att cheferna nog behöver coachas. Coachas för att inte sålla bort oengagerade och ovårdade personer då?

Nå. I själva verket har man nog bara försökt fått in allt tänkbart i en och samma text. Men det blev onekligen lite lustigt med bilden av chefscoachkursen där de ska lära sig att inte sålla bort den negative slarvern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar