måndag 14 juni 2010

Klarspråk om äldreomsorgen

I dag skriver professor Mats Thorslund på DN Debatt om hur avståndet mellan den politiska retoriken och verkligheten inom äldreomsorgen riskerar att bli allt större. Oavsett om man är en mer välbärgad pensionär eller en mer barskrapad så finns det ett skede i livet som det är riktigt svårt att planera inför, det är när behovet av äldreomsorg kommer. Under perioden 2020-2040 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka dramatiskt. Visst blir vi allt friskare och lever allt längre. Men baserat på de få studier som finns om de allra äldsta så finns det inte mycket som pekar på en hälsoförbättring i denna grupp, utan i stället kommer människor vara sjuka och skröpliga längre. Med ett ökande vårdbehov alltså.

Och trots stora och vackra ambitioner finns det ofta ett glapp till verkligheten när det gäller äldreomsorgen. Det offentliga åtagandet, vad som egentligen är kommunens ansvar, blir därför ofta inte tydligt eller känt för medborgarna. Det spelar till exempel stor roll var du bor i landet.

Grunden till debattartikeln är en underlagsrapport till Arena Idé och Timbros gemensamma kommission. Kommissionen - som ofta går under namnet Borgkommissionen- kommer att presentera sitt slutresultat den 6 juli. Genom dagens DN Debattare, och förra veckans Brännpunktare där bland annat ett antal av kommissionens ledamöter skriver om hur de rödgröna förlorar på vårdretoriken är intresset skyhögt inför seminariet. Riktigt skoj!

1 kommentar:

  1. Min mamma fick en stroke och ansvarig läkare tyckte naturen skulle få ha sin gång. Så ser det säkert ut på många äldreboenden - kanske är det rätt och riktigt, men det är nog inte helt i överensstämmelse med vår uppfattning om äldrevården. Vi tror nog att vi ska få adekvat vård även när vi är gamla och dementa.

    Jag har beskrivit allt som skedde på en blogg
    www.mindementamamma.blogspot.com

    SvaraRadera