torsdag 14 april 2011

Dagens Samhälle


I Dagens Samhälle, som kommer som debattsajt i maj, skriver jag i dag om att vård, skola och omsorg inte drar kvinnor åt vänster. Här skriver jag om att kommunala och regionala kärnfrågor och kvinnors politiska intressen länge sammanfallit. De kvinnliga väljarna prioriterar vård, skola och omsorg högst på den politiska skalan, medan män sätter skatter och ekonomi i topp. Skillnaden i åsikter är i dag mycket större bland väljarna än de är bland politiker (vilket är en intressant historia i sig).

Men åsiktsskillnaderna hos väljarna utifrån kön säger i själva verket inte något om vad kvinnor och män röstar på. Kopplingen välfärd - offentlig verksamhet - vänster/socialdemokrati är inte så där självklar som man kanske kan tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar