tisdag 16 september 2008

Henna Pitkänen är ordförande för FSAstud


Vad heter du och ditt förbund?

Mitt namn är Henna Pitkänen och jag är ordförande för FSAstud som är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation.

På vilket sätt gör ditt förbund skillnad?

Eftersom att FSA endast vänder sig mot arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter ligger all vår fokus på att driva våra medlemmars fackliga och yrkesmässiga intressen. Vi arbetar med bland annat yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor för att ständigt utveckla och förbättra vårt yrke. Exempelvis är det bland annat tack vare FSA som arbetsterapeut är ett legitimerat yrke!

Varför blev/är du engagerad i ditt förbund?

Jag är engagerad i FSAstud eftersom jag anser att det är viktigt att vara delaktig i utbildningens utveckling samt att mitt engagemang och medlemskap i FSA ger mig en ovärderlig inblick i mitt kommande yrkesliv.

Vilken är den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu?

Den verksamhetsförlagda utbildningen! Den utgör en av de viktigaste delarna i arbetsterapeututbildningen. Det är där vi studenter får chans att pröva våra teoretiska kunskaper i praktiken, det ger oss självförtroende och yrkestrygghet inför vårt kommande arbetsliv. Därför är kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen en ständigt aktuell och prioriterad fråga inom FSAstud. En viktig kvalitetsindikator är att handledaren har en fullgod ämneskompetens och erfarenhet och dessutom har genomgått en handledarutbildning. Det är grundläggande för att den verksamhetsförlagda utbildningen ska vara utvecklande för oss studenter!

Vad ser du mest fram emot i höst?

Just nu ser jag fram emot Fullmäktige den 14-15 november, vi i FSAstud arbetar med en motion om att Arbetsterapins dag ska bli en integrerad, schemalagd del av arbetsterapeututbildningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar