torsdag 11 september 2008

Linda Siggelow, ordförande för Agrifack studentråd i 10 dagar till.


Vad heter du och ditt förbund ?
Linda Siggelow, ordförande fram till den 21 september 2008. Mitt förbund heter Agrifack.

På vilket sätt gör ditt förbund skillnad?
Mitt förbund gör skillnad främst för våra studerandemedlemmar, genom att vi i dagsläget försöker skapa verktyg för dem som de kan använda för att stärka sina positioner som nybakade studenter på arbetsmarknaden. Vi ger dem också stöd i form av en tryggare tillvaro som student. Känner de sig orättvist behandlade, ska vi finnas där som hjälp till dem. Känner de att deras utbildning håller låg klass eller att lärarkompetensen är undermålig, så ska de kunna komma till oss.
Vi vill också göra skillnad genom att skapa en öppen dialog med våra medlemmar, vi vill uppmuntra dem till att höja sina röster och vädra sina åsikter. De ska ta chansen att påverka, de ska ta chansen att förändra.


Varför blev/är du engagerad i ditt förbund?
Jag var från början helt novis när det gällde styrelsearbete, och kandiderade mest för att utmana mig själv. Skaffa mig mer erfarenhet och bredda mitt kontaktnät. Gissa om jag fick så mycket mer på köpet!

Vilken är den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu?
Kvaliteten på utbildningarna; vi måste försöka höja ribban för att kunna konkurrera internationellt. Vi måste också se till att studenterna får vad de betalar för. Idag lever de flesta studenter under fattigdomsgränsen, de flesta skuldsätter sig för resten av livet. Med all denna uppoffring och vad detta faktiskt kostar dem, måste de har en utbildning som är stark och hållbar!

Vad ser du mest fram emot i höst?
Jag ser fram emot att se vilka som kommer att röstas in på de utlysta styrelseposterna. Jag ser även fram emot fusionen mellan Agrifack och Naturvetarförbundet, då alla förberedelser sker nu i höst. Tyvärr kommer jag själv inte sitta med i styrelsen då jag avgår i slutet av september på vårt föreningsmöte men jag kommer ändå aktivt att följa arbetet genom att ex. erbjuda mig som "bollplank".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar