torsdag 18 september 2008

Viktoria Fröjd är ordförande i Svenska Tandläkarförbundets Studerandeförening


Vad heter du och ditt förbund?

Victoria Fröjd, och jag är ordförande i Svenska Tandläkarförbundets Studerandeförening

På vilket sätt gör ditt förbund skillnad?
Vi arbetar med tydliga och konkreta mål för att ha inflytande på studiesituationen för Sveriges tandläkarstudenter. Bland annat arbetar vi för mer ledarskaps- och ergonomiutbildning.

Varför blev/är du engagerad i ditt förbund?
För att det är roligt att verka i situationer där jag kan bidra till att saker förbättras.

Vilken är den viktigaste utbildningspolitiska frågan just nu?
Att få till en lösning där alla studenter kan lämna tandläkarutbildningen med en större säkerhet i det kliniska arbetet. Denna fråga kan och bör arbetas med ur olika aspekter.

Vad ser du mest fram emot i höst?
FDI, en odontologisk världskonferens som i år hålls i Stockholm, några inplanerade resor och höstmyset i vardagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar