fredag 15 juni 2012

Samtalsstadga eller semestersurf?På teve rullar en reklamfilm där fadern i familjen är upprymd över sina möjligheter att surfa på mobilen under familjesemestern på Mallorca. Frun verkar måttligt imponerad.  

Företaget är något på spåret. Fackförbundet Unionen presenterade i veckan en rapport om medlemmarnas semesterjobbande, som är ett utbrett fenomen.  Det är inte utan att det skapar problem.  En av fem som jobbar under semestern upplever att tillgängligheten skapar konflikter med familj och vänner. Som så ofta löser man naturligtvis detta bäst genom att prata med varandra och berätta om de förväntningar man har på varandra. Det är heller knappast bara jobbets fel att vissa människor sitter med gamnackar över sina smarta telefoner när övriga familjen vill umgås.  Spel med ordfajter och arga fåglar lockar nog också.

Men att försöka lösa familjers kommunikationsproblem med lagstiftning verkar onekligen dramatiskt.  Men så ser ett förslag ut i Tyskland. Den tyska arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen vill reglera hur anställda svarar på jobbets e-post på fritiden. Företag som bryter mot reglerna, och alltså tillåter sina anställda att tjuvjobba efter ett visst klockslag, kan komma att straffas . Att jobba året om, utan tid för att påta i jorden eller dra fötterna efter sig, är naturligtvis skadligt. Men det är inte där vi är i dag, inte heller i Tyskland. Det handlar om mellan en till tre timmar i veckan som de semestrande lägger på jobbrelaterande uppgifter.  Det är dessutom procentuellt fler semesterlediga svenskar som svarar på e-post som har med jobbet att göra än det är tyskar som kollar av inkorgen. 

Unionens medlemmar, som bland annat består av säljare, administratörer, och en och annan hockeyspelare (!), svarar i jobbtelefonen även i stugan för att de vill finnas till hands för kollegor eller kunder.  Unionens medlemmar inom det privata näringslivet är inte ensamma om sitt semesterjobbande.  Fackförbundet Vision, tidigare SKTF, vars medlemmar i stor grad finns inom offentlig verksamhet rapporterar om att var tredje medlem är tillgänglig för jobbet under semestern. Och det bland medlemmarna som inte är chefer.  Bland Visionscheferna är det över hälften som tar med sig jobbet till solstolen.  

Unionen och Vision, som båda är TCO-förbund, har en negativ syn på det faktum att deras medlemmar arbetar lite under semestern, även om en hel del av dem trivs med ordningen. Saco-förbundet Jusek, som bland annat representerar jurister och beteendevetare, menar istället att medlemmarna tjänar på det flexibla arbetsliv som semesterjobbandet är ett uttryck för. Det handlar ofta om ett ömsesidigt förtroende mellan anställd och arbetsgivare. Att svara på e-post eller telefonsamtal när du ligger i hängmattan betyder ofta att du har ett arbete där du inte ständigt är knuten till en och samma plats. Arbetsgivarens tilltro till att du sköter dina arbetsuppgifter, och att du därmed kan jobba när du själv vill, är viktig för ett stort antal människor.  Den ökade tillgängligheten borde dessutom visa sig i lönekuvertet.

”Tjuvjobbandet” får inte bli ett måste, likväl som det vore absurt att förbjuda det. Precis som att det är grundläggande att ha bra diskussioner inom familjen behövs det nämligen en öppen dialog på arbetsplatserna så att alla inblandade trivs med ordningen. Det kräver ett gott samtalsklimat vilket man inte, på tyskt maner, kan reglera fram. 

(Ledare publicerad bland annat i Enköpingsposten och Alingsås Tidning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar