torsdag 21 juni 2012

Snart dags för Almedalen

I förra inlägget tipsade jag om Almedalsdrinken. Då kan jag ju också passa på att tipsa om vilka debatter jag kommer att delta i under årets Almedalsvecka.TISDAG
Den neutrala kulturinstitutionen är död
Arrangör: Riksutställningar
10:00 - 12:30


Riksutställningar, Artillerigatan 33D, Visby
Riksutställningar på Artillerigatan 33 ligger ca 2 km från Visby centrum. Gratis buss transporterar fram och tillbaka till Visby hamn avgår från rondellen vid Strandgatan 1, kl 9.40.
Debattle om kulturinstitutionernas kollektiva ansvar och samhällsroll. Finns ett kollektivt ansvar och vilka samhällstrender styr det? Se www.riksutstallningar.se/node/614 för plats och resa.
Deltagare: Behrang Miri, konstnärlig ledare för barn- och ungdomsverksamheten på Kulturhuset i Stockholm. Eva Cooper, opinionsbildare Timbro. Johan Wingestad, tf verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation/Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare. Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf. Edda Manga, idéhistoriker. Tebogo Monnakgotla, tonsättare.


Våra pensioner – fler val, mer frihet?
Arrangör: Alecta
13:00 - 14:15


Restaurang Innegården, Stora Torggränd 3, Kharma Visby
Vi får allt fler val att ta ställning till och större ansvar läggs på individen. Vid seminariet presenteras en etnografisk studie som speglar hur vi hanterar valsituationer och vilka prioriteringar, attityder och känslor som styr individers beteende inför ett svårt val. Att göra pensionsval tycker många är särskilt svårt. Att kunna välja borde öka friheten, men är det verkligen så enkelt? Vilken valfrihet behövs för att systemet ska fungera för dem det är skapat? Välkommen från 12.30.
Medverkande: Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör. Staffan Grefbäck, vd, Alecta. Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, Pensionsmyndigheten. Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv. Eva Danielsson, Department Manager, Ipsos. Stig-Björn Ljunggren, samhällsdebattör. Eva Cooper, projektledare välfärdsfrågor, Timbro. Gunilla Dahmm, pensionsexpert, Unionen.


ONSDAG
Hur ska framtidens försäkring för arbetsskador se ut?
Arrangör:Svensk Försäkring
13:00 - 15:00
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
 Greenroom


Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Arbetsskadekommissionen presenterar förslag till hur framtidens försäkring för arbetsskador kan se ut.
Medverkande:Björn von Sydow, Arbetsskadekommissionens ordförande. Gunnar Axén, ordförande Socialförsäkringsutskottet, (M). Thomas Eneroth, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet, (S). Eva Cooper, projektledare välfärd, Timbro. Boa Ruthström, chef, Arena Idé. Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring. John Crispinsson, moderator.


Vem vinner dragkampen om den nordiska välfärdsmodellen?
Arrangör:Nordiska ministerrådet, Nordens välfärdscenter
15:00 - 16:00
Sverige i Världen, Donnersgatan 6
(Gotlandsbolagets gårdsplan vid Almedalen

Den nordiska välfärdsmodellen är beundrad och har ett starkt folkligt stöd. Mycket har förändrats de senaste åren. Vad finns politisk enighet om, och var går skiljelinjerna. Är exempelvis en privatiserad offentlig sektor en förutsättning för modellen, eller ett hot?
Medverkande: Per Schlingmann, Chefsstrateg, Moderaterna. Björn Hvinden, Professor, NCoE Welfare Reassess. Annelie Nordström, Förbundsordförande, Kommunal. Eva Cooper, Projektledare, Timbro. Mikael Damberg, Gruppledare, Socialdemokraterna. Mia Odabas, Moderator.


TORSDAG


Hur får vi världens bästa äldreomsorg?
5/7 13.00-14.30
Strandvägen 4 (Almegas tält)

De äldre blir allt fler men trots det får äldreomsorgen en allt mindre del av de offentliga resurserna. 2030 förväntas kostnaderna explodera samtidigt som behovet av branschkompetent personal inom äldreomsorgen ökar kraftig i samband med pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen är redan nu oroande då allt färre söker sig till omsorgsutbildningarna.

Medverkande:Annelie Nordström, ordförande Kommunal, Göran Fredriksson, styrelseordförande Vårdföretagarna, Sara Beicher, debattör och författare till boken ”jag ska egentligen inte jobba här”, Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum, Daniel Suhonen, Tiden, Eva Cooper, Timbro och Catharina Tavakolinia, Kavat vård
Dessutom kommer jag att moderera
Vem bär ansvar för hälsan - individen, arbetsgivaren eller politiken?


Arrangör:Skandia 
4 juli kl 9:00–10:15
Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins gata 3b
Skandiahuset
Sjukdom och ohälsa utgör en fortsatt stor framtidsutmaning för Sverige. Både mänskligt och ekonomiskt. Vad kännetecknar ett samhälle som bättre möjliggör för människor att leva friska och hälsosamma liv? I privat- och arbetslivet? Och vems är ansvaret – individens, arbetsgivarens eller politikens?


Medverkande: Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting
Eva Vingård, professor i arbetsmedicin, Uppsala Universitet
Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
Carola Lemne, vd, Praktikertjänst
Moderator: Eva Cooper 
Är vi för trygga för att bli företagare?
Arrangör:Skandia 
5 juli
10:00 - 11:45
Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins gata 3b
Skandiahuset
Att vara företagare innebär ett vägval. Som företagare måste jag vara beredd att ta ett antal risker jämfört med valet att ta en anställning. En företagare står oftast en personlig ekonomisk risk för att företaget ska överleva. En företagare måste ofta arbeta långt över den reglerade arbetstiden som gäller för anställda. Timlönen är lägre jämfört med att ta anställning. Trygghetssystemen för en företagare är betydligt sämre jämfört med att vara anställd. Att drabbas av ohälsa som leder till arbetsoförmåga är en ekonomisk katastrof, inte bara för en själv - företagets fortlevnad hotas. Kreditgivarna drar öronen åt sig, leverantörerna blir oroliga och sist men inte minst så sviker kunderna. Detta seminarium erbjuder en debatt om företagares trygghet relativt att vara anställd. Är vi för trygga för att bli företagare? Kan vi skapa en bättre balans mellan vägvalen? Finns det en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller trygghetsbehoven och påverkar detta valet att bli företagare?


Medverkande:Gudrun Schyman, frilansfeminist, egenföretagare. Alice Teodorescu, En plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra. Nima Sanandaji, VD, Tankesmedjan Captus. Folke Johnsen, Skandia. Eva Cooper, moderator. 

Och som om inte det vore  nog, jag är också återigen med i  redaktionen för Makthavare.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar