tisdag 26 juni 2007

YES imorgom

Varmt idag, men inte så varmt som det igår tycktes vara i Bari där jag var för någon månad sedan. Åt lunch med Niklas Wykman , snart ska jag träffa Hanna Hallin och ikväll blir det middag med Magnus Andersson . Ordförandeträffdagen tycks det.

Imorgon ska jag tillsammans med bland annat Hanna och Linus Källander åka till Dalarna för
ett förberedelsemöte inför Youth Employment Summit (YES) som kommer att hållas 2010 i Dalarna. Det är ett världstäckande nätverk av olika aktörer i samhället med syfte att stärka och främja ungas entreprenörskap och anställningsbarhet. Kan bli intressant!
På torsdag åker jag sedan till Gotland för att möta upp min familj och ha semester t o m måndag fm.

Har också uttalat mig kring diskussionen om kvalitet i den högre utbildningen angående rapporten om civilekonomutbildningarna idag:
Det behövs ett mer heltäckande kvalitetssäkringssystem i högskolan
I dag offentliggör Högskoleverket besluten om vilka högskolor och universitet som ska ges rätten att utfärda masterexamen samt den nya civilekonomexamen. Bara sex av 23 sökande klarar kraven. Det skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande.
- Det är stort problem med skiftande kvalitet på olika högre utbildningar, civilekonomutbildningen är bara senast i raden, säger Eva Westerberg, ordförande i SACO Studentråd. En del av problemet är avsaknaden av tillförlitliga instrument för att mäta kvaliteten i utbildningen. Det här medför stora svårigheter för lärosätena att uppmärksamma och förbättra de upplevda bristerna. Att kvalitetssäkra utbildningar är en svår uppgift, men det är inte omöjligt
.SACO Studentråd pekar i det förslag på ett nytt kvalitetssäkringssystem som togs fram 2006 på ett antal punkter, bland annat lärartäthet, antal disputerade lärare och koppling till arbetsmarknaden.
- Det behövs ett nytt grepp, fortsätter Eva Westerberg. Genom ett mer heltäckande kvalitetssäkringssystem hoppas vi att högskolorna slutar bygga luftslott i kampen om studenterna utan i stället på allvar jobbar med att stärka utbildningskvaliteten. Utbildning ska nämligen vara något värdefullt, för både individen och för samhället i stort!, avslutar hon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar