onsdag 6 oktober 2010

Engagemang

Efter att Projekt Bröllop nått sitt mål är det dags att fundera kring nya sätt att förgylla fritiden. Efter många år inom den förtroendevalda svängen har jag en splittrad känsla kring kvällar och helger. Precis som att det kan kännas tomt att inte haft ett förtroendeuppdrag på 10 månader, kan det också fortfarande finnas en känsla av lyx över lediga helger. Men eftersom jag ändå ser mig själv som en engagerad människa är det dags att börja göra något åt detta nu. Och något som är i alldeles lagom omfattning, men likväl viktigt, är verksamhetsrevisorsposter.

Därför skickade jag följande mail till DIK Student i förra veckan, vilken de senare använde i sin nominering till Saco Studentråd. Och innan ni frågar, nej, jag är inte student. Men för valberedning och verksamhetsrevisorer så krävs det ett medlemsskap i ett Saco-förbund, inte nödvändigtvis en studentsektion (som är fallet för styrelsen).

Kandidatur till verksamhetsrevisor
Eva Cooper, DIK

Med en lång bana inom både studentrörelsen i allmänhet, och Saco Studentråd i synnerhet tror jag mig kunna vara en tillgång som verksamhetsrevisor i Saco Studentråd Jag blev aktiv i DIK Student 2003, och valdes in i Saco Studentråds styrelse året därpå. Efter ett och ett halvt år som vice ordförande var jag sedan under 2007 och 2008 heltidsarvoderad ordförande för Saco Studentråd.

Under min tid som ordförande reviderade vi stadgan i organisationen, och det tillsammans med att jag under 2009 ledde arbetet i en av idégrupperna kopplat till det nya visionsprogrammet gör att jag är övertygad om att jag kommer kunna göra ett bra arbete med att vara kongressens förlängda arm under verksamhetsåret 2011. Jag har en god insyn och grund i organisationen, jag känner till Saco Studentråd och federationen väl. En verksamhetsrevisors jobb är att granska verksamheten och se till att styrelsen följer de beslut som kongressen tagit. Min noggrannhet och ansvarskänsla kommer här väl till pass.

I övrigt har jag en fil.kand. från Kultur- & kommunikationsprogrammet, och arbetar i dag som projektledare och skribent på den liberala tankesmedjan Timbro. Jag bor i Sollentuna, och ägnar fritiden bland annat åt att skriva åt makthavare.se.

2 kommentarer: