torsdag 28 oktober 2010

Generation X?

Någonstans för ett antal år sedan ska en ledarskribent dragit slutsatsen att alliansen aldrig hade funnits om inte Timbro i numera dryga 20 år arrangerat generationsnätverk för borgerliga ynglingar. Om det stämmer eller ej låter jag vara osagt, men generationsnätverken är onekligen livskraftiga och intressanta forum, och jag har äran att vara ansvarig för det som nu är den Sjätte Generationen.

De första talangerna är förstås mer seniora i dag, men icke desto mindre talangfulla. Därför ska det blir riktigt intressant och kul med kvällens generationsöverbryggande aktivitet, där alla som vi har kunnat hitta i våra register med koppling till nätverken bjudits in.

Magnus Andersson bloggar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar