tisdag 7 december 2010

Osolidariskt att lista sig där man vill?

Uppenbarligen så spelar det ingen roll att personalen inom den privata vården är mer nöjd än anställda inom den offentliga vården med ledning och utveckling av verksamheten. Eller att patienterna är mer nöjda med sitt besök och upplever att vården har blivit mer tillgänglig (vårdköerna är som bekant ett av de största problemen med den svenska vården i dag). Det spelar ingen roll för Norrbottens landstingsråd Christina Snell Lumio (V) och tillförordnade länsordförande Harry Nyström (V). I en svavelosande artikel i Norrbottens kuriren 18 november uppmanar man i stället norrbottningarna att solidariskt lista sig på de landstingsdrivna vårdcentralerna.

Det är inte överraskande att 54 % av vårdföretagarna i de norra delarna av landet känner sig särbehandlade jämfört med kommun och landsting (enligt en undersökning gjord av SCB i uppdrag av Vårdföretagarna).

"Pengarna ska stanna inom vården" skriver vänsterpartisterna och visar därmed att de inte ens ser icke-landstingsdrivna vårdcentraler som vård. Vad är det för något då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar