måndag 30 maj 2011

Den borgerliga skolpolitiken ger väldigt lite att välja på


I dag har jag en helsida i Expressen angående rätten till hemundervisning. Förra söndagen hade Rapport ett inslag om hur hemskolning ska förbjudas helt och hållet. En familj som mer eller mindre flytt till Åland för att få möjlighet att fortsätta hemundervisa sina barn intervjuades, tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund. "Alla barn i Sverige har rätt att få gå i skolan" sa Björklund och stänger därmed effektivt dörren till all typ av undervisning som inte passar honom helt och hållet. I andra länder har barn i stället rätt att lära sig. Rätt stor skillnad, eller hur?

Från artikeln:
Särskilt uppseendeväckande är att det är just borgerliga politiker som i dag hårdast driver kraven på en mer likriktad skola. Nästa år är det 20 år sedan friskolereformen genomfördes, en unik reform som öppnade för valfrihet och mångfald, oberoende av föräldrarnas ekonomi. I dag tycks reformens ideal ha fallit i glömska. Den borgerliga skolpolitiken under Jan Björklunds ledning förefaller allt mer gå ut på att vrida klockan tillbaka till tiden för mångfalden. Kvar finns till slut väldigt lite att välja mellan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar