tisdag 27 oktober 2015

Ovakochocken i Hofors och Forsbacka

Stålbolaget Ovako stänger produktions- och distrubutionsenheten i Forsbacka och minskar produktionen i Hofors. 115 personer varslas om uppsägning, totalt i koncernen handlar det om 300 personer.  För Forsbacka, en tätort i Gävle kommun, innebär det att ortens största arbetsgivare stänger och 65 personer blir av med sina arbeten. Hofors är uppbyggd kring stålindustrin, Ovako Hofors huserar i det gamla järnbruket med anor från 1600-talet. Även här är Ovako den största arbetsgivaren.

Att stämningen är tryckt är lätt att förstå.

Nyligen utmärkte sig Hofors som Gävleborgs bästa klättrare i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet. Man gick från katastrofala placeringen 281 2014 till mer halvdana 214. Det är ingen topplacering, men ändå en rejäl förbättring. Men plats 214 ger ändå signaler om att det finns en hel del att arbeta med i Hofors.

Eller om vi tittar på Företagarnas Årets Företagarkommun, baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad och som mäter förbättringar och försämringar - tillväxt från år till år. Som län sett har Gävleborg inte mycket att yvas över, snarare är det oroande att ingen förbättring skett mellan 2014 och 2015. Gävleborg hamnar på jumboplats båda åren. Bryter man ner siffrorna kommunvis i länet kommer Hofors näst sist- eller på plats 277 i landet vilket är en försämring från 2014

Det är helt enkelt riktigt allvarligt att en stor arbetsgivare nu varslar i Hofors. Arbetet för att få fler företag, och fler företag att växa, måste intensifieras. Nedan en checklista från Företagarna att jobba utifrån.

En bättre attityd till företagare. Kommuner bör prioritera en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet. Att inrätta servicegaranti och/eller ”en väg in” för företagare bidrar till att kommunens handläggning blir både förutsägbar och mindre betungande för företagen. Inte minst gäller detta företagandet inom tjänstebranscher som vård- och omsorg, samt hushållsnära Rut-tjänster, det vill säga branscher där en stor andel kvinnor jobbar och driver företag. Dessa påverkas av den infekterade samhällsdebatten kring tillståndsprövning och vinster. Attityderna från lokala politiker har en stor påverkan på företagandet.

Förbättra infrastrukturen. Infrastrukturen ser väldigt olika ut, i olika, delar av landet, men en för förhållandena väl fungerande kommunikation både fysiskt och digitalt är en förutsättning för att det skall vara möjligt att bedriva verksamhet.

Öppna upp för nya idéer och branscher. Flera kommuner bedriver fortfarande osund konkurrens med privat affärsverksamhet. Skattesubventionerad verksamhet på privata marknader försämrar näringslivsklimatet, och innebär att många nya spännande branscher aldrig tillåts växa fram. Kommunerna måste också våga lägga ut fler områden på entreprenad och samtidigt behålla kontroll genom uppföljning.

Skapa enkla regler där kommun, länsstyrelse och region sätter maxtider för ärendehantering. Företagare är bättre på att skapa jobb än att fylla i blanketter och för varje dag som ett ärende ligger hos september 2015 10 myndigheterna är det ett jobb som försenas. Kommunen måste se varje tillståndsärende som en möjlighet till jobb. Även offentlig upphandling måste utformas så att det blir lättillgängligt även för små företag där ägaren ofta sköter all administration. Genom att ge småföretagare bättre villkor kan kommunerna underlätta för dem att skapa tillväxt, jobb och skatteintäkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar