måndag 3 januari 2011

Rätten till tid

Ibland är det slående vad många sidor det kan finnas på ett mynt. Ta det här med heltid och deltid till exempel. I LOs undersökning Arbetstider 2009 finns det 500 000 deltidsarbetande personer som vill arbeta mer, 280 000 av dessa gör det inte pga att de inte får eller hittar ett heltidsarbete. Många av dessa passar på så sätt in i arbetslinjen, det är människor som vill arbeta mer. Det är de här LO-grupperna som Moderaterna vill nå.

I Fredriks Reinfeldts DN-intervju dagen innan julafton så berättar han om att han vill skapa ett arbetsliv där fler kvinnor uppmuntras till att arbeta mer, och att anledningen att att många kvinnor arbetar deltid är för att de inte hinner med vardagslivet. Vägen till fler heltidsarbetande är jämställdhetsbonusar och RUT-reformer.

Det tycker Elise Claeson är att politisera den lilla världen, den värld där kvinnor arbetar deltid för att man vill och blir lycklig av det. Och naturligtvis så ska inte politiker lägga sig i människors livsval. Men då Claeson tycker att Reinfeldt gör politik för storstädernas kvinnoelit, så glömmer hon själv att de självvalda deltidsarbetande medelklassfruarna inte heller är de mest representativa för verklighetens folk.

För återigen. Det finns en hög med kvinnor som VILL arbeta mer, men som arbetar deltid mot sin vilja. Hur ska man underlätta för dem, och inte lägga sig i deras livsval där de drömmer om att kunna leva på sin lön?

1 kommentar:

  1. Det är för låga förväntningar på kvinnor att fullt ut försörja sig själva. Istället förlitar sig kvinnor på att maken eller staten ska fylla ut de hål som finns i plånboken. Systemen måste förrändras så att kvinnor i lika hög utsträckning som män börjar ta fullt ansvar för sin egen försörjning. Dessutom är det viktigt att kvinnor börjar bidra med lika mycket skattepengar till stat och kommun som män bidrar med, så att kvinnor i framtiden finansieras sina egna pensioner m.m. Som det är idag så betalar varje svensk man i genomsnitt 1miljon kronor under sin livstid till kvinnokollektivet via transfereringar i skattesystemet. Så kan man inte ha det i längden i ett jämlikt samhälle.

    SvaraRadera