tisdag 27 september 2011

Äldres valfrihet

"Åh, vilken tur för forskarna att de inte jobbar för Timbro" kommenterade någon dagens DN debattare som handlar om problematiken för många äldre att välja äldreomsorg. En rolig detalj i det sammanhanget är att Mats Thorslund, som är en av de som skriver under artikeln, faktiskt har gjort saker för Timbro, i och med att han har gjort en av underlagsrapporterna till Borg-kommissionen.

Och i övrigt så kan jag inte annat än att hålla med artikelförfattarna, det behövs absolut förbättringar. För att kunna göra ett bra val, som brukare eller som anhörig, så krävs det naturligtvis bra information. Därför är det helt uppåt väggarna med beskrivningar som bland annat denna:
I Stockholm har utvecklingen gått långt. Den som där beviljats hemtjänst får en lista på mellan 70 och 102 utförare att välja mellan. Utan några varudeklarationer! 

Man kan misstänka att det här är ett problem som hängt med sedan monopoltiden, det finns helt enkelt en stor ovana vid att tänka kring kvalitet när det handlar om välfärdsområdet. Stora fält av den offentliga sektorn har saknat kvalitetsindikatorer. Man har helt enkelt inte mätt kvalitet inom sin verksamhet – överhuvudtaget. Tankesättet har kanske hängt med vid införande av LOV, kvalitetsmätning har inte funnits på kartan överhuvudtaget, och därmed blir det också svårt att varudeklarera både privata och offentliga utförare. Och varudeklarationen måste naturligtvis vara lätt att förstå. Anders W Jonsson ger bland annat exempel från hur det fungerar i England där det finns enkla guider att luta sig mot. Mer sånt behövs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar