onsdag 21 september 2011

Tankar om välfärdens framtid

Ger privata försäkringar gräddfiler i vården? I rapporten ”Tankar om välfärdens framtid” besvarar statsvetaren Svend Dahl den frågan. Hans svar är nej – det största problemet med vården i dag är av helt annan natur än att 400 000 svenskar har valt att teckna privata sjukvårdsförsäkringar.I debatten låter det som att det stora problemet är att det finns privata sjukvårdsförsäkringar som ger patienter rätt till en extra – medicinskt helt onödig – läkarundersökning.

Men det verkliga problemet är att sjuka MS-patienter tvingas byta landsting för att få sina bromsmediciner, eftersom deras eget landsting vägrar betala, Att frånstå sin plats hos det offentliga gör inte köerna längre, tvärtom bidrar det till att bättra på landstingets kostnadskalkyler. Först när kostnaderna sjunker kan landstingen garantera att alla får en likvärdig tillgång till vård. Så är det inte nu.

Rapporten beskriver hur det offentliga åtagandet bör definieras tydligare framöver, för att det breda förtroendet för välfärden ska upprätthållas. Ett tydligt definierat offentligt åtagande i kombination med friheten att själv lägga till tjänster skulle säkra legitimiteten för den gemensamma välfärden. Läs min och Svend Dahls artikel på Dagens Samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar