tisdag 8 maj 2012

Kursplan för fritids?

Uppgiften är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda en meningsfull fritid och stödja barnens intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

skriver Eva-Lis Sirén från Lärarförbundet. Glömde man inte bort, bland alla pedagogiska idéer, att uppgiften med fritids är att ta hand om barnen medan föräldrarna jobbar? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar