torsdag 19 augusti 2010

Låt välfärdsmarknaden växaLÅT VÄLFÄRDSMARKNADEN VÄXA

(publicerad i Corren 31 maj)

Under maj månad presenterade regeringen det nya Välfärdsutvecklingsrådet. Rådet ska ge regeringen stöd i frågor för fortsatt utveckling av vård och omsorgssektorn. Det nya rådet kan komma att spela en enormt stor roll, framförallt för svenska kvinnor.

Långt fler kvinnor än män har monopolarbetsgivare. Sex av de tio vanligaste yrkena för kvinnor återfinns inom den klassiska offentliga sektorn, som till exempel undersköterska, sjuksköterska, förskollärare och vårdbiträde. Därför är också en vanlig lösning hos många framförallt rödgröna politiker att satsa på offentlig sektor. Då satsas det per automatik också på kvinnor. Eller? Statliga insatser och offentlig sektor är enkla för politiker att reglera. I en förmodad välvilja vill man på så sätt öka jämställdheten.

I själva verket byggs det snarare kvinnofällor. Det är inom den offentliga sektorn som kvinnor värdesätts minst. Bland offentliganställda kvinnor är lönespridningen lägst, och medianlönerna de lägsta. I stället för att hänvisa alla som drömmer om att arbeta med vård och omsorg till monopolarbetsgivare, behöver en marknad skapas där dessa människor, framförallt kvinnor, kan variera sig, vara egen eller byta arbetsgivare. Välfärdsutvecklingsrådet har en viktig uppgift i detta.

Valfrihetsreformerna som inleddes under nittiotalet, i och med skolpengen, har bidragit till att kvinnors makt har ökat. Det skulle till och med kunna kallas för den viktigaste jämställdhetsreformen på flera årtionden. Möjligheten att byta arbetsplats, eller att starta sin egen verksamhet, bidrar helt enkelt till ökad jämställdhet.

Vårdvalsreformen, som infördes i Landstinget Östergötland i september 2009, är efterlängtad. Valfriheten ökar för patienterna, men även för de människor som arbetar inom vården. I en undersökning bland Vårdförbundets medlemmar uppger de som arbetar i privata vårdföretag i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte känner makt över besluten om vad som ska göras. Allt detta är viktigt för att må bra på arbetsplatsen.
Inlåsningseffekterna som kan anas i dag är förödande för både ekonomi, makt och hälsa.

Genom att öppna vård-skola-omsorgsmarknaden ges alla de människor som arbetar inom dessa viktiga funktioner ökat inflytande över sin vardag, och får möjlighet att låta nya innovativa idéer växa. Välfärdsutvecklingsrådet består av människor med stor kunskap om entreprenörskap och välfärd. Min förhoppning är att rådet ger ytterligare tryck för att välfärden ska bli en riktigt innovativ bransch, med stolta medarbetare. Det vinner alla på, förutom klåfingriga politiker med drömmar att kunna styra både en stor offentlig sektor och människors liv i detalj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar