onsdag 2 februari 2011

Fattigdom i Sverige

Med anledning av Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdomen i Sverige, som bland annat Eric Erfors skriver om i dagens Expressen, kan det vara dags att damma av den här gamla texten om möjligheternas samhälle. Diskussionen handlar återigen i mångt och mycket om relativa och absoluta fattigdomsmått. Det relativa måttet innebär bland annat:

Med samma mått kan man också slå fast att Tyskland har fler fattiga än Bulgarien trots att det sistnämnda landet har betydligt lägre levnadsstandard. Det relativa måttet tar ingen som helst hänsyn till hur mycket pengar som behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå, utan handlar om att den ekvivalerade disponibla inkomsten ligger under 60 % av medianen för landets befolkning.
Och:

... en allmän välståndsutveckling gör också att det blir dyrare att hänga med för att vara som alla andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar